Gelişmiş Ülkelerin Kullandıkları Klavyeler ve On Parmak Tekniği

Bu yazımızda ABD ve AB başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin hangi klavye düzenlerini kullandıkları ve klavyelerin on parmak tekniğine ne kadar uyumlu olup olmadığını sizlere anlatmaya çalışıyor olacağız.

On parmak tekniği tüm gelişmiş ülkelerde ilk öğretim çağında benimsenmiş ve uygulanmaktadır. ABD ve AB ülkelerinde bu oran % 85-90’ların üzerindedir. Bilgisayar kullanabilen 10 bireyden 8-9’u mutlaka klavyeyi on parmak tekniği bakmadan kullanabilmektedir.

Bir klavye on parmak tekniğine ne kadar uyumlu oluşturulmuş ise, o klavyeden alınacak verim daha fazla olacaktır. Klavyeyi on parmak tekniği ile bakmadan kullanabilen bir çok kişi ilk bakışta, herhangi bir klavye düzeninin on parmak tekniğine uyumlu olup olmadığını anlayabilir. Mesela dünyanın en bilimsel klavyesi olan F klavyeyi karşınıza alıp incelediğinizde, ilk bakacağımız şey en çok kullanılan harflerin klavyenin temel sırasında ve en kuvvetli parmaklara dağıtılmış olup olmadığıdır. Daha da basite indirgemek gerekirse, A harfinin nerede ve hangi parmağa atanmış olduğunu görerek de anlayabiliriz. A harfi, latin harflerini kullanan tüm dünya dillerinde en fazla kullanılan sesli harftir. F klavyede A harfi, eller temel sıraya yerleştirildiğinde en kuvvetli parmaklardan biri olan sol işaret parmağa yerleştirilmiştir.

F klavye sadece Türkçede değil, diğer ülkelerin dillerini de hızlı yazmamıza imkan sağlar. Bunun en büyük kanıtı da Türk yarışçıların anadil yarışlarının yanında, çok dilli yarışlarda da dereceler kazanıyor olmalarıdır. Dilerseniz gelin aşağıda birlikte karşılaştırmalı olarak INTERSTENO’da söz sahibi olan gelişmiş ülkelerin belli başlı klavyelerini inceleyelim. Aynı zamanda aşağıda yapacağımız tespit F klavyenin ne kadar bilimsel bir klavye olduğunu gözler önüne serecek ve yapılmakta olan tüm tartışmaların da gereksiz olduğunu bizlere ispat edecektir.

Standart Türk Klavyesi (F Klâvye)

A harfine baktığımızda sol işaret parmağının altına gelecek şekilde yerleştirilmiş. Sesli harfler sol elde, sessiz harfler de sağ elde toplanmış. Türkçenin fonetik özelliği de dikkate alınarak on parmak tekniğine uygun bir yerleşim benimsenerek oluşturulmuş.

Türkçe Q Klâvye

Şimdi Türkçe Q Klâvye denilen bilimsellikten uzak olan bu klavyeyi on parmak metoduyla kullandığımızı düşünelim isterseniz; A harfi sol serçe parmağımızın altına yerleştirilmiş. En kuvvetli parmaklar olan işaret parmaklarının altına ise, F ve J harfleri yerleştirilmiş. Bu harfler F klâvyemizde sol serçe parmağın hakimiyetindedir. F ve J harfleri sadece Türkçede değil neredeyse tüm dünya dillerinde en az kullanılan iki harf olmasına rağmen işaret parmakların altına yerleştirilmiş. Buradan bile bu klâvyenin on parmak tekniğine ve hızlı yazmaya müsait olmayan bir klâvye dizilimi olmadığını görebiliyoruz.

Sonradan eklenen “Ğ, Ş, Ç, Ö, Ü” gibi harfleri çıkardığınızda kalan orijinal Q klâvyedir. Tüm dünya ülkelerinin klâvyelerinde olduğu gibi yerel harfler eklenerek oluşturulmuş

Amerikan Q Klavye

A harfi sol serçe parmağın altına yerleştirilmiş. İngiliz dilinde de az kullanılan F ve J harfleri yine en kuvvetli parmaklar olan işaret parmakların altındadır. Bu yerleşim düzeni de bu klavyenin on parmak tekniğine uyumlu olmadığını ve bu yüzden de hızlı yazabilmenin imkansız olduğunu bizlere göstermektedir.

Fransız Klavyesi

A harfi sol serçe parmağın altına yerleştirilmiş. Fransız dilinde de az kullanılan F ve J harfleri yine en kuvvetli parmaklar olan işaret parmakların altındadır. Bu yerleşim düzeni de bu klavyenin on parmak tekniğine uyumlu olmadığını ve bu yüzden de hızlı yazabilmenin imkansız olduğunu bizlere göstermektedir.

Alman Klavyesi

A harfi sol serçe parmağın altına yerleştirilmiş. Alman dilinde de az kullanılan F ve J harfleri yine en kuvvetli parmaklar olan işaret parmakların altındadır. Bu yerleşim düzeni de bu klavyenin on parmak tekniğine uyumlu olmadığını ve bu yüzden de hızlı yazabilmenin imkansız olduğunu bizlere göstermektedir.

İtalyan Klavyesi

A harfi sol serçe parmağın altına yerleştirilmiş. İtalyan dilinde de az kullanılan F ve J harfleri yine en kuvvetli parmaklar olan işaret parmakların altındadır. Bu yerleşim düzeni de bu klavyenin on parmak tekniğine uyumlu olmadığını ve bu yüzden de hızlı yazabilmenin imkansız olduğunu bizlere göstermektedir.

İspanyol Klavyesi

A harfi sol serçe parmağın altına yerleştirilmiş. İspanyol dilinde de az kullanılan F ve J harfleri yine en kuvvetli parmaklar olan işaret parmakların altındadır. Bu yerleşim düzeni de bu klavyenin on parmak tekniğine uyumlu olmadığını ve bu yüzden de hızlı yazabilmenin imkansız olduğunu bizlere göstermektedir.

“Gelişmiş Ülkelerin Kullandıkları Klavyeler ve On Parmak Tekniği” için 1 yorum

  1. Pejifa dedi ki:

    Ulusal diller için en ergonomik klavye dizilimlerine ilişkin fikirleri tartışan Bir inceleme için https://postapop.net/2018/03/28/klavye-tasariminda-ergonomi/

Bir Cevap Yazın

yukarı çık