F Klavye Nedir? – Video

Sizlerin de bildiği üzere ülkemizde iki farklı klavye düzeni bulunmaktadır. Biri dünyanın en bilimsel klavyesi kabul edilen F Klavye, diğeri ise dünyanın en ilkel klavyesi olan Q Klavyedir.

Q Klavye Neden Dünyanın En İlkel Klavyesi?

1800’lü yılların sonunda daha daktilo makineleri yeni icat edildiğinde, bu makineler hep ahşaptan yapılmaktaydı. İngiliz dilinde de herhangi bir tuş dizilimi o makinelerde yoktu ve hızlı yazı yazma ihtiyacı bulunmamaktaydı. Hızlı yazıldığında bu ahşap tuş çatalları birbirine takılıp kırılmaktaydı. Christopher Sholes bu daktilo makineleri üzerindeki çok ve sık kullanılan harfleri birbirinden ayırarak, insanların daha yavaş yazmaları için bir klavye dizilimi ortaya çıkarmıştır. Bu klavye dizilimine de “Q klavye” adı verildi. Harflerin sol üst köşesindeki “Q” harfinden gelir. “QWERTY” adı ise sol üst köşeden sağa doğru 6 harfin yan yana getirilmesiyle meydana gelmiştir. Özetle; Q klavye, İngilizce dilinde yavaş yazmak için yapılmış olan ters mühendislik ürünü bir klavye düzenidir.

F Klavyenin Temel Özellikleri

1947 yılında genç bir öğretmen olan İhsan Yener hocamız, yaptığı tespit ile piyasada birbirinden farklı klavye düzenleri olduğu sürece müfredata dâhil edilen daktilografi eğitimlerinin hiçbir işe yaramayacağını ve bu eğitimleri alan öğrencilerin piyasada eğitimini aldığı düzenden çok farklı düzenlerle karşılaştığı için başarısız olduğunu dile getirmiştir. Bu nedenle de standart ve millî bir klavye düzeninin oluşturulması ve kabul edilmesinin elzem olduğunu söylemiştir.

Sonuç olarak; yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonrasında 1955 yılında bugünkü F Klavyenin son hali ortaya çıkmıştır. Kendisi F Klavyenin mucididir.

Bildiğiniz gibi bir dünya standardı olduğu için klavyeler 3 sıraya yayılmışlardır. Bir klavyenin “F” olduğunu anlayabilmek için harflerin bulunduğu 3. sıradaki ilk harfe bakmanız yeterli olacaktır.

“F Klavye” adı nereden geliyor?

Aslında herkesin bildiği F klavyenin gerçek adı; 1955 yılında ilk icat edildiğinde Standart Türk Klavyesi olarak geçmektedir. Hâlâ Türk Standartları Enstitüsünün kayıtlarına bakıldığında, isminin Standart Türk Klavyesi olduğunu görebiliriz. Ancak diğer dünya dillerinin klavyelerinde olduğu gibi, klavyeler sol üst köşesinde bulunan harfin adıyla anılmaktadır. Bu yüzden F klavye de halk dilinde, klavyenin sol üst köşesindeki harfin “F” olmasından dolayı F Klavye olarak bilinmektedir.

F Klavye ’de orta sıradaki dizilime temel sıra adını vermekteyiz. Onparmak tekniğine ve Türkçemizin fonetik özelliğine en uygun tuş dizilimine sahip bir klavyedir. Parmakların temel sırayı bulabilmesi için A ve K harfleri referans alınmıştır. Bu harfler Türkçe’de en çok kullanılan sesli ve sessiz harflerdir. Özetle; Türkçede en çok kullanılan sesli harfler temel sıranın sol tarafına, yine Türkçede en çok kullanılan sessiz harfler ise kullanım sıklığına göre temel sıranın sağ tarafına yayılmışlardır. En çok kullanılan harfler, en kuvvetli parmaklara dağıtılmıştır.

Aslında İngiliz dilinde dahi en çok kullanılan sesli ve sessiz harfler A ve K harfleridir. Temel sıraya bakarak da aslında F Klavyenin İngiliz dilinde bile Q Klavyeden daha üstün olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Zira bunun en büyük ispatı da uluslararası yarışlarda Türk yarışçılarımızın İngilizce bir metinde bile İngiliz ve Amerikalıyı geçebiliyor olmasıdır.

 

Bir Cevap Yazın

yukarı çık