Zabıt Kâtibi Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Zabıt Kâtibi olabilmek ve başvurabilmek için diğer devlet memuru kadrolarında olduğu gibi ön başvuru şartları bulunmaktadır. Eğer bu ön şartların tamamına sahipseniz açılacak Zabıt Kâtipliği sınav ilânına başvuru yapabilirsiniz. Peki başvuru yapabilmek için başvuru şartları nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • En az Lise Mezunu olmak.
 • KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’den en az 70,00 puan almış olmak. Bu sınavdan lisans mezunları P3, ön lisans mezunları P93 ve lise mezunları P94 puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri almış olmak şartı ile başvuruda bulunabilirler.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmamak (tamamlamış olmak) ya da tecilli olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.
 • İş yapmaya engel sürekli hastalığınızın bulunmaması.
 • Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak.
 • Bilgisayar ve Daktiolgrafi derslerini aldığınız ve başarıyla tamamladığınızı gösteren resmî Millî Eğitim onaylı sertifikanız olması gerekmektedir. Eğer Adalet bölümleri, Ticaret Meslek Lisesi ve Bilgisayar bölümlerinden mezun iseniz sertifikaya gerek görülmemektedir.

Başvurunuz kabul edildikten sonra, başvuru yaptığınız adliyenin ilgili sınav komisyonu tarafından uygulama (klavye) sınavına girecek aday sonuç listesinin açıklanmasını beklemeniz gerekiyor. Sebebi ise; her adliye alacağı ilân edilen personel sayısının 20 katı adayı uygulamalı sınava çağırır. 70 puan barajını geçmek bazen yeterli olmayabilir. Örneğin; başvuru yapacağınız komisyon 100 kişi alacak ise uygulamalı klavye sınavına 100 x 20 = 2000 kişi girmeye hak kazanıyor.

Uygulamalı Klavye Sınavı Nasıl Yapılır?

Uygulamalı sınavda adayların yazı yazma hızları ölçülür. Adaylar yine başvuru sırasında doldurdukları başvuru formunda sınava F veya Q olmak üzere hangi klavye türünden gireceklerini de seçmek zorundadırlar. 3 dakika boyunca komisyon tarafından verilen/belirlenen sınav metninden eksiksiz bir şekilde en az 90 net kelime ve üzeri yazı yazmanız gerekmektedir. Sınav metinleri sınavdan bir hafta veya on gün önce başvuru yaptığınız adliyenin web sitesinden yayımlanır. Bazı komisyonlar sınavı yazılım desteği ile ekrandan yazdırmaktadır. Bazı komisyonlar da hâlâ eskiden olduğu gibi kağıttaki bir metinden word ekranına yazdırmaktadır. Yine başvuru yapılan komisyonun tercihine göre imlâlı veya imlâsız olarak yazdırılmaktadır. İmlâsız yapılan sınavlarda büyük-küçük harf, rakamlar, işaret ve imler dikkate alınmadan yazılması istenir. Adaylar kendilerine verilmiş olan 3 dakika süre içerisinde en az net 90 kelimeyi doğru olarak yazmış olmaları gerekiyor. Fakat 90 kelime yazmak yeterli olmuyor. Mülakata girmeye hak kazanabilmeniz için en az 120-150 kelimeleri görebilmeniz gerekiyor. Çünkü uygulama sınavına giren ve başarılı olan kişilerin de tamamı mülakata çağrılmıyor. Başvuru yaptığınız adliyeye eğer 100 kişi alınacak ise 3 katı kuralı uygulanıyor ve 100 x 3 = 300 kişi sözlü sınava davet ediliyor. Bu 300 kişi de net kelime sayısı yukarıdan aşağıya doğru en iyi olan 300 kişi oluyor. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar yine başvuru yaptığınız adliyenin web sitesinden ilân ediliyor.

Sözlü Sınav (Mülakat) Nasıl Yapılır?

Sözlü sınavda sorulan sorular belirli konular içerisinden seçilmekte olup bu konular ise şu şekilde belirlenmiştir.

 • Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî bilgiler (40 puan)
 • Atatürk İlke ve Inkîlapları (20 puan)
 • Genel Kültür (20 puan)
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20) puan

“Zabıt Kâtibi Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?” için 0 yorum

Bir Cevap Yazın

yukarı çık