İlkokul 1. Sınıfta Kaldırılan El Yazısı Yerine On Parmak Klavye Eğitimi

Birinci Sınıflarda El Yazısı Kaldırıldı!

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretimde büyük ümitlerle başlatılan eğik yazı yani el yazısı döneminin bu yıl biteceğini açıkladı. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine, dik temel harfler kullanılacağı açıklandı.

Aslında bu yeniliğin içerisinde teknik olarak da çok önemli ayrıntılar bulunuyor. Bu yeniliğin F klavye ve On parmak klavye kullanıcıları olarak bizleri de çok yakından ilgilendirdiğini düşünüyoruz.

Haberin içeriğinde öne çıkarılan konu, bitişik el yazısı diye bahsettiğimiz güzel yazı eğitiminin ilköğretim birinci sınıflardaki çocukların okuma yazmayı öğrenme aşamasında bu eğitimin zorunlu olması, en önemli sorunlarından biriydi. Millî Eğitim Bakanlığı bu eğitimin müfredattan tamamen kaldırıldığını duyurdu. Son birkaç yıldır yapılan geribildirimlerde, bu zorunlu uygulamaya öğretmenlerin büyük çoğunluğunun karşı olduğuna dair bilgi paylaşılmıştı. Aynı zamanda birçok veli de uygulamaya karşı çıkarak, öğrencilerin el yazısıyla eğitimde zorlandıklarını ifade etmişlerdi. Hatta bazı veliler internet üzerinden el yazısı uygulamasının değiştirilmesi için imza kampanyaları başlatmışlardı. Çünkü buradaki en büyük problem olarak, birinci sınıfta okuma yazmayı öğrenmeye çalışan çocukların bir yandan dik yazı, bir yandan da bitişik yazı dediğimiz el yazısını öğrenmeye çalışması, çocukları ciddi anlamda zorlamaktaydı.

Burada çok fazla öne çıkmayan detay da aslında Millî Eğitim Bakanlığının bu eğitimi tamamen kaldırmamış olmasıdır. Kesin olmamakla birlikte 3. ve 4. sınıfta bir ekstra ders olarak bitişik el yazısı dersinin olacağı yönünde açıklama yapıldı. Burada öğrenci zaten okuma yazma öğrendiği için el yazısını da ileriki yıllarda öğrenebilir duruma geleceklerdir. Çünkü bu kendine has bilgiler ve yetenekler katan bir eğitimdir. Asıl problem, bunun daha öğrencinin okuma yazma öğrenme aşamasında öğretilmeye çalışılmasıydı. Bu durumdan vazgeçilmesi çok önemli ve doğru bir karar olmuştur.

Finlandiya Örneği

Örneğin, geçtiğimiz yıllarda Finlandiya da aynı şekilde bizde olduğu gibi birinci sınıflarda bitişik el yazısı eğitimini tamamen eğitim müfredatından kaldırmıştı. Bu kaldırılan bitişik el yazısı dersinin yerine de birinci sınıfta çocuklara on parmakla klavye kullanımı eğitimini müfredata eklediler. Özetle; bizim yaptığımız çalışmaya ek olarak, birinci sınıftaki bitişik el yazısı eğitimini kaldırarak on parmakla klavye kullanımı eğitimini zorunlu hale getirdiler. Bu bize şu mesajı vermektedir; daha okuma yazma öğrenmeye başladığı aşamadan itibaren bugünkü dijital ve bilişim çağı dediğimiz çağa çocukların ayak uydurabilmesi için, tüm hayatını etkileyecek katma değer yaratacak olmasıdır.

İlkokul Birinci Sınıflarda On Parmak F Klavye Eğitimi

Eğer benzer bir şekilde biz de Finlandiya örneğinde olduğu gibi on parmakla klavye kullanımını birinci sınıflarda zorunlu eğitim olarak uygulayabilirsek, çocuklarımızın gelişimi ve bilişim dünyasına ayak uydurabilmeleri açısından çok olumlu katkısı olacaktır. Aynı zamanda bilgisayarı dünyanın en bilimsel klavyesi olan F klavye ile on parmakla bakmadan hızlı bir şekilde kullanabileceklerdir.

Bizim bu haberi paylaşmamızın ve ayrıntılarını vermemizin amacı, bitişik el yazısının kaldırılması yeniliği ile yetinmeyip, Finlandiya modelinde olduğu gibi birinci sınıftaki okuma yazma çağında olan öğrencilerimize on parmakla F klavye eğitiminin zorunlu hale getirilmesi ve verilmesi yönündedir.

Bu vesileyle, F klavye ve on parmak metodunun uzmanları olarak eğitim müfredatını hazırlayan Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinden kaldırılan el yazısı eğitiminin yerine bilgisayarı F klavye ve on parmakla kullanma dersinin ilköğretim birinci sınıflarda zorunlu hale getirilmesi ve eğitim müfredatına eklenmesi konusunda ricada bulunuyoruz.

 

Bir Cevap Yazın

yukarı çık