Adalet Bakanlığı 6115 Sözleşmeli Zabıt ve İcra Kâtibi Alım İlanı

Adalet Bakanlığı yayınladığı ilanla, sözleşmeli personel statüsünde görevlendirmek üzere, 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi ve 1344 sözleşmeli icra kâtibi olmak üzere toplam 6115 sözleşmeli zabıt kâtibi personel alacağını Personel Genel Müdürlüğü resmî web sitesinden duyurdu. Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Haziran 2018 Çarşamba günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarih ve saati:

9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Zabıt Kâtibi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sınav ilanları:

http://pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2018/mayis/tasra_istihdam_izni/tasra_istihdam_izni.html

http://pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2018/mayis/icraktp/index.htm

Bir Cevap Yazın

yukarı çık