Adalet Bakanlığı 4170 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Alım İlanı:

zabıt katipliği, icra katipliği

Adalet Bakanlığı yayınladığı ilanla, sözleşmeli personel statüsünde görevlendirmek üzere, 3071 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), ve 1099 icra kâtibi olmak üzere toplam 4170 zabıt kâtibi alacağını resmî gazete aracılığıyla duyurdu. Başvurular 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayıp, 16 Temmuz 2019 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananların listesi 30 Temmuz 2019 Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

Uygulama sınavı, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00’da başlayacaktır. Adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır.

Zabıt Kâtibi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir

3071 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi İlanı:
http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/06/20190628-4-1-2.pdf

1099 Sözleşmeli İcra Kâtibi İlanı:
http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/06/20190628-4-1-2.pdf

Bir Cevap Yazın

yukarı çık